Ipsum fastigheter AB har under sommaren sålt två av sina stora fastigheter i Holmsund till Ronato Fastigheter som har stor erfarenhet av att äga och förvalta fastigheter i Umeå med omnejd. Tillträdesdagen för Ronato Fastigheter är den 1 September.Läs mer